Een expertise onderzoek biedt helderheid!

Een expertise onderzoek kan worden aangevraagd indien:

  • Er onduidelijkheid is omtrent de psychiatrische diagnose
  • Bij twijfel over benutbare arbeidsmogelijkheden
  • Bij stagnatie van herstel en re-integratie
  • Bij onderbouwing van een arbeidsongeschiktheidsclaim

NPO / MDBO

IVMV biedt verschillende expertise mogelijkheden gericht op het objectiveren van enerzijds mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van cognitieve belastbaarheid, concentratie en geheugenfunctie ten gevolge van whiplash, niet aangeboren hersenletsel (NAH), parkinson, dementie/Alzheimer, CVA of MS. Dit betreft het NPO of het MDBO onderzoek.

Psychiatrische expertise

Anderzijds is het mogelijk een gecombineerd psychiatrisch/ psychologisch onderzoek te laten uitvoeren, waarbij het gaat om een DSM V diagnose te stellen en het in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van persoonlijk en sociaal functioneren en aandachtspunten te formuleren ten aanzien van passend werk om terugval c.q. verergering van klachten te voorkomen (duurzame inzetbaarheid). Bijvoorbeeld in geval van burn-out/spanningsklachten, aanpassingsstoornissen of arbeidsgerelateerde stress.

Alle onderzoeken hebben betrekking op rubriek 1 en 2 en eventueel 6 van de FML.

Wilt u meer informatie, klik dan op de diverse links hiernaast. Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Ook kunt u iemand direct voor een expertise aanmelden door onder de knop Verwijzers het aanmeldformulier in te vullen.

Meer info aanvragen