Psychomotore Therapie (PMT)

PMT wordt als onderdeel van een multidisciplinaire behandeling ingezet. Dus in combinatie met gesprekstherapie of farmacotherapie. Bij PMT werkt u door middel van lichamelijke beweging aan uzelf.

PMT is een ervaringsgerichte behandelvorm voor mensen met psychische problemen. Ervaringsgericht betekent dat u vanuit het doen en ervaren, in eenvoudige bewegingssituaties uw aandacht richt op wat u waarneemt op dat moment. Wat voelt u, wat denkt u, wat doet u? Zo wordt u zich bewust van patronen. Waar zit uw last en hoe zou u dat kunnen veranderen? Door middel van oefeningen gericht op het waarnemen van uw lichaamssignalen kunt u zich (weer) bewust worden van uw emoties, uw behoeftes en uw grenzen. Hoe gaat u daar mee om? Vervolgens kunt u ervaren en oefenen hoe het anders kan. En zoeken we manieren om dit in het dagelijkse leven toe te passen.

Psychomotorische therapie helpt u zo bij het vinden van een betere balans tussen denken en voelen ; tussen verstand en gevoel. Maar kan u ook leren een betere balans te vinden tussen zorgen voor u zelf en zorgen voor de ander. En bij het vinden van een gezonder evenwicht tussen hollen en stilstaan.

Bij welke klachten wordt PMT ingezet?

PMT wordt ingezet als onderdeel van een multidisciplinaire behandeling bij bijvoorbeeld angst en stemmingsklachten, bij eetproblemen, bij emotieregulatie problemen of bij psychosomatische klachten, zoals chronische pijn en overspannenheid.

Voor wie?

PMT is geschikt voor iedereen die bewust aan zijn of haar problemen wil werken. PMT wordt individueel en in groepen gegeven.

naar overzichtNaar onze werkwijze