Complex trauma

Traumatische gebeurtenissen kunnen diepe sporen achterlaten.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in uw leven. Ongeveer tien procent van de mensen krijgt als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis psychische klachten, zoals een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Als u meerdere traumatische ervaringen hebt gehad, dan kan er sprake zijn van een complex trauma, complexe PTSS genoemd.

Bij (complexe) PTSS heeft u vaak moeite met het omgaan met emoties en problemen bij het opbouwen en onderhouden van relaties. Herinneringen aan een schokkende gebeurtenis blijven zich opdringen, bijvoorbeeld door angstwekkende herinneringsbeelden en nachtmerries. (complexe) PTSS kan ervoor zorgen dat u last heeft van slaapproblemen, prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, concentratieproblemen, voortdurende waakzaamheid en schrikreacties. De psychische problemen gaan vaak gepaard met lichamelijk klachten die verband houden met stress.

Wat zijn de symptomen na een complex trauma?

Bij (complexe) PTSS is er vaak sprake van:

  • negatief zelfbeeld
  • moeite hebben met het reguleren van uw emoties
  • moeite met het vertrouwen van andere mensen
  • dissociaties

Bij (complexe) PTSS kan er naast de PTSS-klachten ook sprake zijn van andere psychische problemen. Het kan dan gaan om een persoonlijkheidsstoornis zoals een borderline persoonlijkheidsstoornis, maar ook een dissociatieve stoornis, psychotische stoornis of problemen zoals zelfbeschadiging of verslaving.

Wat is de oorzaak van complexe PTSS?

Een (complexe) PTSS ontstaat doordat u vroeg in uw leven ernstige traumatische ervaringen hebt meegemaakt, zoals seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing. Hierdoor heeft uw persoonlijkheidsontwikkeling ernstige schade opgelopen. Niet iedereen die geconfronteerd wordt met ernstige langdurige trauma’s ontwikkelt een complexe PTSS. Of u extra risico loopt heeft te maken met uw kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van een psychisch probleem. Deze kwetsbaarheid is voor een deel erfelijk bepaald maar hangt ook af van sociale en psychische factoren. Zo speelt ook de manier waarop u in uw jeugd een band heeft opgebouwd met uw ouders een rol. Wanneer dit op een veilige en stabiele manier is gebeurd verkleint dit de kans op het ontwikkelen van een complex trauma.

naar overzichtNaar onze werkwijze