Vergoedingen en kosten op een rij

Er zijn twee manieren om uw behandeling te bekostigen: via uw zorgverzekeraar of via uw werkgever.

Kosten vergoeding via uw zorgverzekeraar:

De behandelingen in de basis-GGZ en de specialistische GGZ worden vergoed door uw zorgverzekering vanuit het basispakket. Wel geldt hiervoor het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering. Voor 2021 is dit eigen risico: 385 euro.

Raadpleeg vóór de start van uw behandeling uw zorgverzekeraar en controleer uw verzekeringsvoorwaarden.

Wij declareren de kosten na afloop van de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Indien wij geen contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar, zijn er twee opties: ofwel u tekent een 'akte van cessie' zodat wij de behandeling alsnog bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren, ofwel u dient de factuur zelf in bij uw zorgverzekeraar.

Voor 2021hebben wij met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten:

 • Menzis
 • Anderzorg
 • DSW
 • InTwente
 • Stad Holland
 • ASR labels: Ditzo en de Amersfoortse
 • VGZ
 • Eucare (Aevitae)
 • IZA
 • IZZ
 • Unive
 • Bewuzt
 • Zekur
 • Promovendum
 • National Academic
 • Besured
 • ONVZ

Mocht u een andere zorgverzekeraar hebben, dan kunt u alsnog bij ons in behandeling komen. Uw zorgverzekeraar vergoedt in dat geval tot maximaal 75% van NZa tarief. Neem contact met ons op over de eventuele extra kosten.

Indien u een afspraak niet binnen 24 uur van te voren heeft afgemeld, ontvangt u van ons een factuur van 75 euro.

Alleen behandelingen die voldoen aan 'de stand van de wetenschap en praktijk' worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Welke therapieën dat zijn, leest u in de lijst van interventies binnen de GGZ die door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is opgesteld. U kunt deze lijst hieronder downloaden.

Hebt u nog vragen? Mail dan naar: info@ivmv.org of neem telefonisch contact met ons op: 053-3020353

Kosten vergoeding via uw werkgever:

Indien uw klachten werkgerelateerd zijn en uw werkgever is bereid de kosten van de behandeling te vergoeden, maken wij een offerte op.

Meer info aanvragen