Vergoedingen en kosten op een rij

Er zijn drie manieren om uw behandeling te bekostigen: via uw zorgverzekeraar, via uw werkgever of u kunt uw behandeling zelf bekostigen.

Kosten vergoeding via uw zorgverzekeraar:

De behandelingen in de basis-GGZ en de specialistische GGZ worden vergoed door uw zorgverzekering vanuit het basispakket. Wel geldt hiervoor het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering. Voor 2019 is dit eigen risico: 385 euro.

Raadpleeg vóór de start van uw behandeling uw zorgverzekeraar en controleer uw verzekeringsvoorwaarden.

Wij declareren de kosten na afloop van de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Indien wij geen contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar, zijn er twee opties: ofwel u tekent een 'akte van cessie' zodat wij de behandeling alsnog bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren, ofwel u dient de factuur zelf in bij uw zorgverzekeraar.

Voor 2019 hebben wij met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten voor zowel basis GGZ als S-GGZ:

 • Menzis
 • Anderzorg
 • DSW
 • InTwente
 • Stad Holland
 • ASR labels: Ditzo en de Amersfoortse
 • VGZ
 • Aevitae
 • Caresq
 • IZA
 • IZZ
 • Unive
 • Bewuzt
 • Cares Gouda NV
 • Zekur
 • Promovendum
 • National Academic
 • Besured

Mocht u een andere zorgverzekeraar hebben, dan kunt u alsnog bij ons in behandeling komen. Uw zorgverzekeraar vergoedt in dat geval tot maximaal 75% van NZa tarief; ons beleid is dat wij daar genoegen mee nemen. Kortom: u hoeft niets bij te betalen, behalve het gebruikelijke eigen risico van 385 euro per jaar.

Wanneer u niet op uw afspraak komt en zich niet 24 uur van te voren heeft afgemeld krijgen we geen geld van de verzekering. We kunnen u dit dan in rekening brengen.

Alleen behandelingen die voldoen aan 'de stand van de wetenschap en praktijk' worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Welke therapieën dat zijn, leest u in de lijst van interventies binnen de GGZ die door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is opgesteld. U kunt deze lijst hieronder downloaden.

Hebt u nog vragen? Mail dan naar: info@ivmv.org of neem telefonisch contact met ons op: 053-3020353

Kosten vergoeding via uw werkgever:

Indien uw klachten werkgerelateerd zijn en uw werkgever is bereid de kosten van de behandeling te vergoeden, maken wij een offerte op.

Kosten zelf betalen:

Een consult duurt 45 minuten en kost 90 euro.

Meer info aanvragen