Kwaliteit

IVMV werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van werken.

Patiënttevredenheidonderzoek

Na afloop van de behandeling vragen wij cliënten mee te werken aan een tevredenheidonderzoek. Bij de vragenlijst kan de cliënt zelf aangeven of de resultaten anoniem verwerkt moeten worden. Indien men daarvoor kiest worden deze niet gedeeld met de behandelaren. Alle resultaten worden gebruikt om de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

We horen graag wat u van ons vindt zodat we onze zorg kunnen blijven verbeteren. U kunt uw mening vertellen aan de behandelaar of anoniem in onze brievenbus die in de hal staat. Dit stellen wij zeer op prijs.

HKZ-keurmerk

IVMV werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering. IVMV neemt momenteel deel aan de certificering van het HKZ-keurmerk voor GGZ instellingen.

Kwaliteitsstatuut en professioneel statuut

IVMV beschikt over een door de overheid goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Onderdeel van dit kwaliteitsstatuut is het professioneel statuut. Het kwaliteitsstatuut is kunt u opvragen bij onze kwaliteitsmedewerker via info@ivmv.org

Deskundigheidsbevordering

IVMV professionals werken volgens de richtlijnen van het kwaliteitssysteem en de wettelijke standaarden en protocollen. Bij het bieden van kwaliteitswaarborgen hoort een gedegen opleiding; enerzijds geborgd binnen state of the art theoretisch onderwijs en anderzijds door een optimale praktijksituatie. IVMV wil een kader bieden waarbinnen psychologen hun professionaliteit verder kunnen ontwikkelen. Dit kader wordt geboden door een opleidingsplan, alsmede de samenwerkingsovereenkomst tussen IVMV en de opleidingspraktijken, waarbij IVMV garant staat voor een opleidingsplaats. Daarnaast toetsen onze professionals elkaar onderling en worden ze voortdurend bijgeschoold.

Meer info aanvragen