Kwaliteit

IVMV werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van werken. IVMV heeft de certificering van het Keurmerk Basis GGZ voor 2023 behaald.

Client tevredenheidsonderzoek 2023: IVMV krijgt gemiddeld een 9,1!

Na afloop van de behandeling vragen wij cliënten mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. Bij de vragenlijst kan de cliënt zelf aangeven of de resultaten anoniem verwerkt moeten worden. Indien men daarvoor kiest worden deze niet gedeeld met de behandelaren. Alle resultaten worden gebruikt om de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

Ook in 2023 hebben wij een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Wij zijn verheugd over de positieve uitkomsten. Tevens vormen de uitkomsten voor ons een stimulans om onze kwaliteit van werken nog verder te verbeteren.

Vragenlijst Kwaliteit van zorg (CQ meting)

  • Bejegening (score range: 1-5) gemiddelde score=4,9
  • Bereikbaarheid behandelaar (score range: 1-5) gemiddelde score=4,8
  • Samen beslissen (score range: 1-5): gemiddelde score=4,7
  • Mogelijkheid betrekken familie of naasten (score range: 1-5): gemiddelde score=4,5
  • Uitvoering behandeling (score range: 1-5): gemiddelde score=4,8
  • Info over medicatie (score range: 1-5): gemiddelde score=5,0
  • Info over vragenlijsten (score range: 1-5): gemiddelde score=4,3
  • Rapportcijfer (score range: 1-10): gemiddelde score= 9,1

Keurmerkhouder basis GGZ: KiBG

IVMV heeft de certificering van het Keurmerk Basis GGZ voor 2023 behaald.

Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

Het Keurmerk Basis GGZ richt zich op aanbieders van GBGGZ (zowel vrijgevestigden als instellingen). De normen zijn opgesteld door zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers en verzekeraars gezamenlijk, en worden jaarlijks aangescherpt. Het keurmerk vormt hiermee ook een centraal platform voor de dialoog over kwaliteit en doelmatigheid in de Basis GGZ, jaagt veranderingen aan en maakt kwaliteitsverbeteringen inzichtelijk.

Kwaliteitsstatuut en professioneel statuut

IVMV beschikt over een door de overheid goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Onderdeel van dit kwaliteitsstatuut is het professioneel statuut. Het kwaliteitsstatuut kunt u inzien door onderstaand document te downloaden.

Deskundigheidsbevordering

IVMV professionals werken volgens de richtlijnen van het kwaliteitssysteem en de wettelijke standaarden en protocollen. Bij het bieden van kwaliteitswaarborgen hoort een gedegen opleiding; enerzijds geborgd binnen state of the art theoretisch onderwijs en anderzijds door een optimale praktijksituatie. IVMV wil een kader bieden waarbinnen psychologen hun professionaliteit verder kunnen ontwikkelen. Dit kader wordt geboden door een opleidingsplan, alsmede de samenwerkingsovereenkomst tussen IVMV en de opleidingspraktijken, waarbij IVMV garant staat voor een opleidingsplaats. Daarnaast toetsen onze professionals elkaar onderling en worden ze voortdurend bijgeschoold.

Lid van de NVGzP

De GZ-psychologen werkzaam bij IVMV zijn lid van het NVGzP en/of van het NIP. Mede via deze beroepsverenigingen blijven wij op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het veld.

Meer info aanvragen