Schizotypische stoornis

Een schizotypische persoonlijkheidsstoornis zorgt voor moeilijkheden in het contact met andere mensen waardoor u zich bijvoorbeeld ongemakkelijk voelt in intieme relaties.

Wat is een schizotypische persoonlijkheidstoornis?

Wanneer er bij u sprake is van een schizotypische persoonlijkheidsstoornis heeft u waarschijnlijk moeite met het contact met andere mensen. U voelt zich ongemakkelijk in intieme relaties en andere mensen vinden u misschien vreemd. Hierdoor loopt u misschien wel vast op uw werk of in relaties. Het verschil met andere persoonlijkheidsstoornissen is dat u wellicht dingen ziet of hoort die er niet zijn of overtuigingen heeft, die maar weinig andere mensen hebben en u zich er ook naar gedraagt. Psychoses kunnen ook voorkomen, maar de problemen moeten ook al langere tijd bestaan zonder dat er sprake was van een psychose.

Wat zijn de symptomen van een schizotypische stoornis?

Mogelijke symptomen van een schizotypische persoonlijkheidsstoornis zijn:

  • informatie uit de omgeving op uzelf betrekken (betrekkingsideeën)
  • eigenaardige overtuigingen of magische denkbeelden
  • ongewone dingen zien, horen, proeven of ruiken
  • merkwaardig denken en praten (zoals heel vaag zijn, of erg wijdlopig, in metaforen denken)
  • achterdochtig zijn of mensen wantrouwen
  • excentriek gedrag of een vreemd uiterlijk hebben
  • extreme sociale angst
  • afstandelijk zijn en/of een vlak gevoelsleven hebben

Daarnaast heeft u moeite met sociale contacten en ervaart u andere intermenselijke beperkingen. Ook in periodes waarin u geen psychoses heeft.

Wat is de oorzaak van een schizotypische stoornis?

Het is niet precies bekend wat de oorzaak van een schizotypische persoonlijkheidsstoornis is. Wel weten we dat het gaat om een combinatie van erfelijkheid en levenservaringen. Een andere biologische factor die een rol kan spelen is een hersenbeschadiging. Na bijvoorbeeld een hersenziekte of een ongeluk kan een persoonlijkheidsstoornis ontstaan.

naar overzichtNaar onze werkwijze