AD(H)D

Problemen met concentreren, wachten of het overzien van verschillende taken kunnen duiden op ADHD

Wat is ADHD?

Iedereen gedraagt zich wel eens druk, daar is niets raars aan. Ook is het niet vreemd als u soms moeite heeft met concentreren, wachten of het overzien van verschillende taken. Als u echter vaak tegen deze problemen aanloopt en daardoor ernstig wordt beperkt in de dingen die u wilt doen, kan het zijn dat u ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) heeft. Lange tijd werd ADHD gezien als een psychisch probleem bij kinderen. Maar ook volwassen en ouderen hebben ADHD. Het komt voor dat de diagnose pas op latere leeftijd wordt gesteld, terwijl de symptomen van ADHD er wel altijd waren.

Er zijn verschillende psychische problemen die vaak samengaan met ADHD-klachten, zoals angst, paniek, depressie en andere stemmingsstoornissen, maar ook autisme, verslaving en persoonlijkheidsproblematiek, tics, gedragsstoornissen en leerstoornissen. Dat maakt het vaststellen van ADHD soms lastig.

Wat zijn de symptomen van ADHD?

ADHD heeft veel verschillende symptomen. We kunnen deze in drie groepen verdelen:

Aandachtstekort

 • snel afgeleid zijn
 • moeite met details hebben
 • veel slordigheidsfouten maken
 • dingen niet afmaken, alles tegelijk doen
 • vergeetachtig zijn, dingen kwijt zijn
 • korte tijd concentreren op zaken die interessant zijn (tv, computer) lukt vaak wel

Hyperactiviteit

 • niet stil kunnen zitten, wiebelen of friemelen
 • niet kunnen stoppen met praten
 • niet te stuiten zijn of doordraven
 • moeite hebben met ontspannen

Impulsiviteit

 • niet denken maar doen
 • het antwoord op een vraag al geven voordat de vraag is afgemaakt
 • moeite hebben op de beurt te wachten
 • impulsief geld uitgeven of gokken, relaties aangaan of verbreken, banen accepteren of ontslag nemen.

Wat is de oorzaak van ADHD?

Er is moeilijk één oorzaak te noemen voor ADHD. Wel weten we dat erfelijke factoren een belangrijke rol spelen bij ADHD. Uw omgeving kan van invloed zijn op hoe ADHD zich ontwikkelt.

Behandeling ADHD bij volwassenen

De behandeling van ADHD bestaat meestal uit:

Psycho-educatie

Het verstrekken van informatie over de stoornis en in het bijzonder over het subtype ADHD wat bij de cliënt is vastgesteld. Voor de cliënt en zijn omgeving is het belangrijk dat hij/zij begrijpt wat er met hem/haar aan de hand is en waardoor het leven gelopen is zoals het gelopen is.

Behandeling met medicatie

Veel onderzoek is verricht naar effectieve medicatie bij ADHD. Het gebruik van medicatie zoals Ritalin blijkt te werken. De medicatie wordt voorgeschreven door een psychiater of gespecialiseerde arts. Het komt veelvuldig voor dat mensen met ADHD zelf al op zoek zijn naar werkende middelen. Echter met het gevaar op verslaving.

Ook kan het zijn dat andere stoornissen samen voorkomen met ADHD. Veel mensen kunnen naast ADHD last hebben van bijvoorbeeld angst- en/of stemmingsstoornissen. Hiervoor geldt dan een aangepaste behandeling.

ADHD Coaching

Coaching is gericht op het leren omgaan met ADHD. Coaching kan individueel en in een groep. Het voordeel van een groep is, dat men snel en veel kan leren van lotgenoten en steun ervaart voor de eigen problemen. Behalve aandacht voor informatie over ADHD en medicatie wordt onder andere ook gekeken naar agendaplanning, communicatie en omgaan met geld en administratie.

Psychotherapie

Bij een aantal mensen met ADHD kan het nodig zijn dat een afzonderlijk psychotherapeutisch traject onderdeel is van de behandeling. Ingrijpende gebeurtenissen die veel impact hebben op het leven en het functioneren, waardoor men het zelfvertrouwen is kwijtgeraakt, kunnen een reden zijn voor deze behandeling.

naar overzichtNaar onze werkwijze