Psychodrama

Psychodrama is bedoeld voor mensen die last hebben van psychische klachten van uiteenlopende aard, waardoor zij veel hinder ervaren in het contact met anderen.

Psychodrama kan een effectieve aanvulling zijn voor mensen die al eens gesprekstherapie hebben gevolgd en op zoek zijn naar een therapievorm waarin het ervaren meer centraal staat.

Psychodrama is een psychotherapeutische methode waarin deelnemers in een veilige situatie datgene wat hen bezighoudt en beweegt met rollenspellen in scène kunnen zetten.
Hierbij wordt zowel gebruikgemaakt van verbale als non-verbale communicatie. Er kunnen diverse scènes neergezet worden. Bijvoorbeeld voorstellingen van specifieke gebeurtenissen uit het verleden, situaties die onaf voelen, innerlijke conflicten, fantasieën, dromen en voorbereidingen op spannende toekomstige situaties.

naar overzichtNaar onze werkwijze