Neuropsychologisch Onderzoek (NPO)

Een NPO geeft inzicht in de aard en ernst van aanwezige cognitieve stoornissen.

Wat is het doel?

Met een neuropsychologisch onderzoek wordt gekeken naar het verband tussen uw klachten en de werking van uw zenuwstelsel. Het onderzoek bestaat uit drie delen:

  • een gesprek met de psycholoog
  • een aantal psychologische tests
  • bespreking van de uitslag

Gesprek met een psycholoog

Een neuropsychologisch onderzoek wordt aangevraagd vanwege cognitieve klachten, zoals: vergeetachtigheid, verminderde concentratie, problemen met spreken of problemen met denken. U krijgt voorafgaand aan het onderzoek een gesprek met de psycholoog. Die wil graag van u horen wat de klachten precies zijn, om zich een duidelijk beeld ervan te vormen. Ook wil de psycholoog graag achtergrondgegevens van u weten, zoals uw beroep en opleiding.

Psychologische tests

Na het gesprek krijgt u een aantal psychologische tests. Deze tests houden verband met uw klachten. Wij testen uw geheugen, concentratie en taalvaardigheid of andere specifieke cognitieve beperkingen. Dit duurt meestal twee tot drie uur. Als het testonderzoek meer tijd vergt, wordt het in twee keer gedaan en maken we een vervolgafspraak met u.

Bespreking van de tests

Enkele weken na het onderzoek wordt een afspraak gepland om de resultaten met u te bespreken. U krijgt een verslag van de onderzoeksresultaten. Alleen met uw toestemming ontvangt ook uw huisarts of bedrijfsarts (afhankelijke van wie het onderzoek heeft aangevraagd) dit verslag. Deze uitslag wordt bewaard in uw medisch dossier. Aanvullende informatie De psycholoog heeft, evenals een arts, een beroepsgeheim en geeft nooit anderen inzage in uw gegevens, behalve als u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

naar overzichtNaar onze werkwijze