Drs. Daphne Ketelaar, GZ-psycholoog

Mijn streven is om in de ontmoeting, de ander meer in contact te brengen met zichzelf.

Als psycholoog ben ik steeds gericht op ontwikkeling: hoe is het nu en waar wil je naar toe? Ook mijzelf blijf ik ontwikkelen. Na mijn studie psychologie in Nijmegen ben ik me gaan specialiseren in lichaamsgerichte therapie. Dat houdt in dat ik in de sessies ook luister naar wat het lichaam te vertellen heeft over de hulpvraag. Het lichaam reageert onmiddellijk en is een zuivere en directe manier om dieper in contact te komen met je eigen behoeften. Door wat je eigenlijk al wel wist aan den lijve te ervaren, lukt het vaak om deze wijsheid serieus te nemen en op te volgen.

Daarnaast heb ik de opleiding gevolgd tot cognitief gedragstherapeut. Door de samenhang te onderzoeken tussen gedachten, gevoelens en gedrag kom je patronen op het spoor en kan meer keuzevrijheid ontstaan. Vervolgens ga je praktisch aan de slag: door dingen anders te doen, kom je tot nieuw gedrag en tot een nieuw perspectief over jezelf en anderen. Ook binnen schematherapie komt dit samenspel tussen overtuigingen, coping en gevoelens aan bod. Met behulp van ervaringsgerichte oefeningen kan je je steeds bewuster worden van je basisbehoeften en ga je de relatie leggen tussen je actuele leven en je persoonlijke geschiedenis. Schemagerichte therapie ondersteunt in het gaandeweg losmaken van dieperliggende patronen die niet meer helpend zijn.

Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag

naar overzichtNaar onze werkwijze