Korsakov

Door langdurig alcoholmisbruik ontstaan beschadigingen in de hersenen die onder andere vergeetachtigheid veroorzaken.

Wat is Korsakov?

Korsakov, ook wel het syndroom van Korsakov genoemd, is een aandoening als gevolg van een ernstig gebrek aan vitamine B1. Meestal is sprake van chronisch, langdurig alcoholmisbruik, waarbij langere tijd niet of slecht wordt gegeten. Hierdoor ontstaan beschadigingen in de hersenen die gepaard gaan met ernstige cognitieve stoornissen. De belangrijkste klacht bij het syndroom van Korsakov is vergeetachtigheid. Maar de kans is groot dat u deze klachten en veel van de andere symptomen van Korsakov zelf niet ervaart.

Wat zijn de symptomen van Korsakov?

Korsakov kenmerkt zich vooral door:

  • problemen met het plaatsen van gebeurtenissen, met name in tijd
  • geheugenverlies, verlies van leervermogen en soms ook herinneringen
  • problemen met plannen, organiseren
  • veelvuldige herhalingen
  • hiaten in uw geheugen vult u aan met niet-kloppende informatie

Naast beschadigingen in de hersenen is er bijna altijd ook sprake van lichamelijke klachten. Zo is vaak de lever beschadigd en kunnen er problemen met uw motoriek zijn. In een voorstadium van Korsakov treden vaak klachten op als:

  • verwardheid
  • oogbewegingsstoornissen
  • problemen bij het lopen

Door de symptomen lijkt Korsakov op dementie. Maar bij dementie worden de klachten steeds ernstiger en bij Korsakov niet. Bij Korsakov blijven ook de verstandelijke vermogens grotendeels gespaard, in tegenstelling tot bij dementie.

Wat zijn de oorzaken van Korsakov?

De directe oorzaak van het syndroom van Korsakov is een ernstig vitamine B1-tekort. Dit tekort ontstaat meestal na langdurig alcoholmisbruik in combinatie met slechte en vitaminearme voeding.

naar overzichtNaar onze werkwijze