Gido ter Heijne, MSc. financieel manager

Het is mijn taak om deze instelling financieel net zo gezond te houden als dat zij haar cliënten gezond houdt.

Veranderende omstandigheden binnen de zorg, zoals het nieuwe Zorg Prestatie Model wat vorig jaar is ingevoerd, zorgen voor uitdagingen binnen de sector. Zorginstellingen dienen zich hier goed op voor te bereiden om financiële tegenvallers tijdig in kaart te brengen en deze op te kunnen vangen. Het optimaliseren van de zorgkwaliteit binnen de daarvoor beschikbare budgetten en kaders is één van de hoofdtaken van een financieel manager. Hierbij is het niet alleen belangrijk om te kijken naar de huidige situatie, maar ook prognoses te formuleren om de toekomstige financiële weerbaarheid van de zorginstelling te kunnen garanderen.

De theoretische kennis die hiervoor benodigd is heb ik opgedaan tijdens mijn studies in economie en financiën aan de UvA. In mijn tijd als financieel consultant heb ik mij veel bezig gehouden met het in de praktijk brengen van deze kennis voor bedrijven in verschillende sectoren. De zorg is bij uitstek een branche waar je met een beperkt budget zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk wilt helpen. Vandaar dat ik mijn financiële expertise nergens liever inzet dan hier.

naar overzichtNaar onze werkwijze