EMDR

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

De therapeut zal u vragen terug te denken aan de gebeurtenis, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Het doel hiervan is meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Hiervoor zal de therapeut u vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, terwijl u afgeleid wordt door gebaren of geluiden. Dankzij de afleidende gebaren of geluiden nemen de heftige emoties geleidelijk af.

Wat zijn de te verwachten effecten?

Doordat de herinnering aan kracht en emotionele lading verliest, wordt het dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Het kan ook zijn dat minder onaangename aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

naar overzichtNaar onze werkwijze