Drs. Elselien Panneman, psychiater

Contact maken met jezelf is een prachtige beloning en geeft mogelijkheden om het leven aan te gaan!

Sinds mei 2020 werk ik als psychiater bij IVMV. Gedurende mijn opleiding tot psychiater ontstond mijn interesse voor (groeps)psychotherapie en persoonlijkheidsstoornissen. In het traject daarna heb ik op verschillenden werkplekken gewerkt, waardoor ik de GGZ op allerlei manieren heb leren kennen.

Op het gebied van scholing richtte mijn aandacht zich op medicatie, groepspsychotherapie en het contact maken met emoties. Behandeling in een groep is voor veel cliënten in eerste instantie lastig en confronterend, echter gaande de behandeling wordt juist de verbinding met groepsgenoten en (h)erkenning van hun problematiek een extra helpende factor in de behandeling.

In het contact met de cliënt probeer ik te begrijpen wat er gaande is, daarbij zo goed mogelijk aansluitend bij wat voor de cliënt van belang is. Ik wil de cliënt helpen haar/zijn kwaliteit van leven te verbeteren en zelf het stuur in handen te houden. Contact maken met emoties en lichamelijke signalen zie ik als een belangrijke ingang om te ontdekken wat wezenlijk is. Vaak is het een lastige strijd om emoties toe te laten, echter meer contact maken met jezelf en het verdwijnen van een masker is vaak een prachtige beloning en geeft weer mogelijkheden om het leven aan te gaan.

naar overzichtNaar onze werkwijze