Organisatie

IVMV is opgericht in 2012 en heeft een sterke groei doorgemaakt in de afgelopen jaren.

De organisatie wordt gekenmerkt door menselijke betrokkenheid in combinatie met een pragmatische instelling. Samen met deskundige partners heeft IVMV veel expertise in huis, maar blijft laagdrempelig. Om de kwaliteit van het zorgaanbod te waarborgen is de organisatie voortdurend in ontwikkeling.

Missie

IVMV wil een bijdrage leveren aan de groei in geestelijke gezondheid in Nederland door het aanbieden van doelmatige, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte behandelingen en diensten voor mensen met diverse psychische klachten, in samenwerking met andere disciplines.

Visie

IVMV ondersteunt de GG/ZZ visie van de Raad voor de Volksgezondheid (RvZ) dat de inspanningen in de zorgsector gericht dienen te zijn op ‘gedrag en gezondheid’ (GG) in plaats van op ‘zorg en ziekte’ (ZZ). De focus van behandeling ligt op de bevordering van mentale groei, veerkracht en gezond gedrag. Dit impliceert onder meer dat cliënten zelf de regie en verantwoordelijkheid (leren durven) nemen voor hun eigen psychische gezondheid. Intensief gebruik van E-mental health technieken sluit aan bij dit doel én maakt het behandelaanbod transparant en efficiënt.

Onze kernwaarden

 • Zorg op Maat: persoonlijke zorg afgestemd op de hulpvraag van de patiënt.
 • Toekomstgericht: onze behandelingen zijn gericht op het bereiken van persoonlijke groei en toename van de gezondheid in de nabije toekomst.
 • Evidence Based behandelingen: basis voor al onze behandelingen zijn de Multi-disciplinaire richtlijnen die zijn ontwikkeld voor diverse diagnosegroepen. Deze richtlijnen zijn op hun beurt gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.
 • Veelzijdige en efficiënte dienstverlening: e-mental health technieken vormen een standaard onderdeel van onze behandelprotocollen. Deze online technieken worden gecombineerd met ‘face-to-face’ gesprekken, zodat sprake is van ‘blended’ behandelingen.
 • Innovatie: wij streven naar voortdurende verbetering van onze behandelresultaten. Daarom verrichtingen wij ROM-metingen, cliënttevredenheidsonderzoek en onderzoek naar de klinische effectiviteit van onze behandelingen.

Meer info aanvragen

Raad van Bestuur

Dr. Marjet Blokhorst
Drs. Paul ter Heyne

Meer info aanvragen

Privacy

IVMV vindt de privacy van cliënten zeer belangrijk. Wij delen geen informatie met derden zonder toestemming van de cliënt. Meer informatie over hoe IVMV omgaat met privacy is opgenomen in het door ons gehanteerde privacyreglement.

Meer info aanvragen

Kwaliteit

IVMV werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van werken.

Patiënttevredenheidonderzoek

Na afloop van de behandeling vragen wij cliënten mee te werken aan een tevredenheidonderzoek. Bij de vragenlijst kan de cliënt zelf aangeven of de resultaten anoniem verwerkt moeten worden. Indien men daarvoor kiest worden deze niet gedeeld met de behandelaren. Alle resultaten worden gebruikt om de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

We horen graag wat u van ons vindt zodat we onze zorg kunnen blijven verbeteren. U kunt uw mening vertellen aan de behandelaar of anoniem in onze brievenbus die in de hal staat. Dit stellen wij zeer op prijs.

HKZ-keurmerk

IVMV werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering. IVMV neemt momenteel deel aan de certificering van het HKZ-keurmerk voor GGZ instellingen.

Kwaliteitsstatuut en professioneel statuut

IVMV beschikt over een door de overheid goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Onderdeel van dit kwaliteitsstatuut is het professioneel statuut. Het kwaliteitsstatuut is kunt u opvragen bij onze kwaliteitsmedewerker via info@ivmv.org

Deskundigheidsbevordering

IVMV professionals werken volgens de richtlijnen van het kwaliteitssysteem en de wettelijke standaarden en protocollen. Bij het bieden van kwaliteitswaarborgen hoort een gedegen opleiding; enerzijds geborgd binnen state of the art theoretisch onderwijs en anderzijds door een optimale praktijksituatie. IVMV wil een kader bieden waarbinnen psychologen hun professionaliteit verder kunnen ontwikkelen. Dit kader wordt geboden door een opleidingsplan, alsmede de samenwerkingsovereenkomst tussen IVMV en de opleidingspraktijken, waarbij IVMV garant staat voor een opleidingsplaats. Daarnaast toetsen onze professionals elkaar onderling en worden ze voortdurend bijgeschoold.

Meer info aanvragen

Klachtafhandeling

Wij doen ons best om de zorg die wij verlenen zo goed mogelijk te laten aansluiten aan de wensen en verwachtingen van onze cliënten. Onbedoeld kan het toch voorkomen dat wij mensen teleurstellen in de manier waarop wij ons werk doen. Als dat aan de orde is, horen wij dat graag. Klachten kunnen besproken worden met de betrokken behandelaar of de behandelcoördinator. Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat of kunt u de klacht door omstandigheden niet bespreken met de betrokken medewerker of behandelcoördinator, dan kunt ook terecht bij de klachtenfunctionaris van IVMV via info@ivmv.org, t.n.v. mw. C. Scholten of u kunt uw klacht per post verzenden aan:

IVMV, t.a.v. Mw. C. Scholten, klachtenfunctionaris, Geessinkbrink 7, 7544 CW Enschede

De klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk en ondersteunt het klachtenproces door naar passende oplossingen te zoeken. Hierbij staat het herstel van wederzijds vertrouwen tussen cliënt en de medewerker(s) van IVMV centraal en wordt duidelijkheid geschapen in de wederzijdse verwachtingen, zodat een basis wordt gelegd voor het afronden of continueren van de behandeling.

IVMV is tevens lid van de Geschillencommissie Zorg Algemeen

Meer info aanvragen

Samenwerking

IVMV werkt intensief met verschillende zorgaanbieders samen.

IVMV werkt met diverse huisartsenpraktijken samen, waaronder:

 • Huisartsenpraktijk Slinkman
 • Huisartsenpraktijk Kuiperij
 • Huisartsenpraktijk de Campus, UT
 • Huisartsenpraktijk de Roo
 • Huisartsenpraktijk Comsa
 • Huisartsen praktijk Franke Nijhof
 • Huisartsenpraktijk Tuijnenburg

IVMV werkt met verschillende revalidatie- en fysiotherapiepraktijken samen:

 • Hullegie en Richter
 • Fysio Holland
 • Roessingh Arbeid
 • Jeltje Straatsma

IVMV werkt met verschillende GGZ collegae samen:

 • De Wit, psychiatrie en coaching
 • Psychologiepraktijk Wittrock
 • Psychologiepraktijk Meesters
 • Mediant

IVMV onderhoud nauw contact met met diverse bedrijfsartsen

Meer info aanvragen