Huisregels IVMV

Wanneer u bij IVMV in behandeling komt, komen wij overeen welke ‘spelregels’ worden gebruikt en wat wij van elkaar kunnen verwachten.

  • De duur van een consult is 45 minuten, tenzij anders is afgesproken.
  • E-mail contacten of telefonische consulten ten behoeve van de behandeling worden eveneens in rekening gebracht. Een email contact geldt als een kwart consult.
  • Een telefoongesprek van maximaal 12 minuten geldt eveneens als een kwart consult.
  • Bij afzeggen binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak, geldt het volledige tarief (90 euro).
  • Afzeggingen voor de maandag dienen voor vrijdag 17.00 uur doorgegeven te zijn. Als dit later wordt door gegeven komen de kosten geheel ten laste van de cliënt.
  • Wanneer de cliënt niet verschijnt wordt de gemiste zitting in rekening gebracht.
  • De behandelaar is gehouden aan de voor hem/haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.
  • De cliënt kan op elk gewenst moment de therapie of het therapiegesprek beëindigen, ook zonder opgave van redenen.
  • Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt.
Meer info aanvragen