Huisregels IVMV

Wanneer u bij IVMV in behandeling komt, komen wij overeen welke ‘spelregels’ worden gebruikt en wat wij van elkaar kunnen verwachten.

  • De duur van een consult is 45 minuten, tenzij anders is afgesproken.
  • E-mail contacten of telefonische consulten ten behoeve van de behandeling worden eveneens in rekening gebracht. Een email contact geldt als een kwart consult.
  • Een telefoongesprek van maximaal 12 minuten geldt eveneens als een kwart consult.
  • Afspraken dienen te worden afgemeld binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak.
  • Afzeggingen voor de maandag dienen voor vrijdag 17.00 uur doorgegeven te zijn.
  • Afspraken die niet binnen 24 uur zijn afgemeld worden in rekening gebracht. Hiervoor geldt een tarief van 75 euro. Voor een afspraak bij de psychiater geldt een tarief van 75 euro per 30 minuten.
  • Wanneer de cliënt niet verschijnt wordt de gemiste zitting in rekening gebracht.
  • De behandelaar is gehouden aan de voor hem/haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.
  • De cliënt kan op elk gewenst moment de therapie of het therapiegesprek beëindigen, ook zonder opgave van redenen.
  • Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt.
Meer info aanvragen