Intelligentie Onderzoek

Doel van het onderzoek

Een intelligentietest of IQ-test is bedoeld om je intelligentie te meten. Daartoe voer je allerlei taken en opdrachten uit. Er bestaan verschillende definities over intelligentie. Een van deze definities luidt: “Intelligentie is het vermogen doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan”. Een andere definitie zegt dat intelligentie slaat op het vermogen om te leren en problemen op te lossen. Een goede IQ-test probeert verschillende deelaspecten van de intelligentie te meten. Denk aan geheugen, ruimtelijk inzicht, of verbanden zien. Daarom bestaat de test vaak uit verschillende onderdelen (of subtests), die elk zo’n deelaspect meten. De scores op deze subtests worden samengeteld en verrekend naar een totaal score: het totaal IQ. Dit totaal IQ is dus een algemene inschatting van je intelligentieniveau. Vaak worden de scores van de subtests er ook nog apart bij vermeld. Zo krijgt u, naast een totaalinschatting van uw intelligentie, ook een soort sterkte-zwakte analyse van wat u kunt.

Bij welke vragen?

Een intelligentietest kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden: als onderdeel in het onderzoek naar begaafdheid, als hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van wat u kunt om onder- of overschatting te voorkomen of als onderdeel van een grondig onderzoek naar een leer- of ontwikkelingsstoornis.

Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek is ongeveer 3 uur. Het onderzoek wordt individueel afgenomen, bij voorkeur in de ochtend.

Adviesgesprek na het onderzoek

De resultaten van de test worden verwerkt, geanalyseerd en brengen we steeds in verband met uw leeftijd. Een goed afgenomen test en een degelijke rapportering ervan (scores subtesten, houding), geeft veel meer informatie dan een IQ cijfer. De uitslag van het intelligentieonderzoek staat niet op zichzelf. Factoren als motivatie, concentratie, eventuele vermoeidheid of medicatiegebruik spelen ook een belangrijke rol.

naar overzichtNaar onze werkwijze