Cognitieve stoornis

Bij een cognitieve stoornis ervaart u problemen tijdens dagelijkse activiteiten doordat bepaalde gebieden in uw hersenen minder goed functioneren.

Wat zijn de oorzaken van een cognitieve stoornis?

Er is een groot aantal oorzaken van een cognitieve stoornis. Allemaal hebben ze te maken met schade of functieverlies aan de hersenen. Er zijn ook tijdelijke cognitieve stoornissen, zoals een delier. Bij een aantal andere ziektes zien we cognitieve stoornissen in de loop van de tijd ernstiger worden. Voorbeelden van cognitieve stoornissen zijn:

  • delier
  • niet aangeboren hersenletsel
  • diverse vormen van dementie
  • syndroom van Korsakov
naar overzichtNaar onze werkwijze