AD(H)D onderzoek

Dit onderzoek wordt ingezet bij vragen omtrent de ernst en aard van aandachtsproblematiek en/of hyperactiviteit

Hoe kan de diagnose ADHD worden gesteld?

Om de diagnose ADHD of ADD vast te kunnen stellen, moet voldaan worden aan een aantal kenmerken volgens de DSM-5. Dit is een diagnose-systeem voor mensen met psychische klachten. De kenmerken zijn al vanaf de vroege jeugd aanwezig. Het constateren van ernstige problemen bij het functioneren thuis, op school en/of op het werk door ADHD staat centraal bij het stellen van de diagnose.

Wie voert het onderzoek uit en stelt de diagnose?

Een GZ-psycholoog met kennis en ervaring op het gebied van ADHD kan het onderzoek samen met een klinisch psycholoog of psychiater uitvoeren en de diagnose vaststellen. In een uitgebreid gesprek wordt samen met de cliënt gekeken naar de voorgeschiedenis en het voorkomen van de kenmerken van ADHD. Bij het onderzoek hoort een interview, waarin de partner, ouder of familielid wordt gevraagd naar de ADHD-kenmerken bij de cliënt.

Welke subtypen zijn er van ADHD?

Bij het vaststellen van de diagnose kunnen 3 subtypen ADHD worden vastgesteld.

ADHD, overwegend hyperactieve/impulsieve type

Bij dit type staat niet het aandachtsprobleem, maar het hyperactieve en impulsieve gedrag op de voorgrond. Gedragsstoornissen gaan vaak hand-in-hand met dit type ADHD. Zij hebben spanning of sensatie nodig om zich beter te voelen. Niet voor niets lopen deze mensen vaker het risico in aanraking te komen met justitie.

ADHD, overwegend onoplettendheidtype

Bij dit type staan vooral de aandachtsproblemen op de voorgrond en wordt ook wel ADD genoemd. Kenmerken zijn onder andere dromerigheid, traagheid en twijfelzucht. Vaak is er sprake van perfectionisme, faalangst en paniekgevoel bij gebrek aan overzicht.

ADHD, gecombineerde type

Bij dit type is er sprake van zowel hyperactiviteit als problemen met aandacht en impulsief gedrag. In de volwassenheid hoeft de hyperactiviteit niet meer op de voorgrond te staan, maar is er wel sprake van voortdurende innerlijke onrust of gejaagdheid. ADHD, andere gespecificeerde stoornis Dit type kan worden vastgesteld als er gedeeltelijk wordt voldaan aan de criteria van de voorgaande typen. Hierbij moet wel sprake zijn van een grote beperking in het functioneren op verschillende leefgebieden.

naar overzichtNaar onze werkwijze