Een expertise onderzoek biedt helderheid!

Een expertise onderzoek kan worden aangevraagd indien:

  • Bij twijfel over benutbare arbeidsmogelijkheden
  • Bij stagnatie van herstel en re-integratie
  • Bij onderbouwing van een arbeidsongeschiktheidsclaim

NPO / MDBO

IVMV biedt verschillende expertise mogelijkheden gericht op het objectiveren van enerzijds mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van cognitieve belastbaarheid, concentratie en geheugenfunctie ten gevolge van whiplash, niet aangeboren hersenletsel (NAH), parkinson, dementie/Alzheimer, CVA of MS. Dit betreft het NPO of het MDBO onderzoek.

Alle onderzoeken hebben betrekking op rubriek 1 en 2 en eventueel 6 van de FML.

Wilt u meer informatie, klik dan op de diverse links hiernaast. Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Ook kunt u iemand direct voor een expertise aanmelden door onder de knop Verwijzers het aanmeldformulier in te vullen.

Meer info aanvragen

Coaching

Wat is coaching

Coaching richt zich op resultaatgerichte groei van medewerkers bij werkgerelateerde vraagstukken. Coaching gaat over opbouw van bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef en van uitbouw van de mogelijkheden van de gecoachte. Hierbij gelden als uitgangspunten de waarden, ambities en talenten van de gecoachte. Door coaching neemt het zelfsturend, zelfreflecterend en zelfoplossend vermogen van de gecoachte toe, resulterend in effectiever gedrag en in gewenste resultaten. Coaching helpt de gecoachte verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen gedrag. Hij leert belemmeringen te doorbreken of te accepteren, waardoor hij in staat is effectiever gedrag te vertonen. Coaching gebeurt in een relatie die op basis van wederzijdse vrijwilligheid wordt aangegaan. Resultaten, rollen, verantwoordelijkheden en werkwijze worden vooraf overeengekomen en vastgelegd in een coachingsovereenkomst. Hierin worden tevens afspraken beschreven over inhoud, vorm en duur van het coachingstraject. De werkgever of leidinggevende is in het algemeen betrokken bij het vaststellen van de coachingsvraag en de ontwikkelingsdoelstellingen van de gecoachte.

Werkwijze

U kunt uw client aanmelden voor een coachingstraject via onderstaand aanmeldingsformulier. Vervolgens nemen wij contact met u op en maken een offerte op. Nadat de offerte is geaccordeerd, start het coachingstraject. De duur van het traject hangt af van de doelen die bij aanvang worden gesteld. Bij afronding van het begeleidingstraject vindt, met toestemming van de client, een schriftelijke rapportage plaats aan opdrachtgever, waarin ontwikkelingen en bereikte doelen zijn beschreven.

Meer info aanvragen