Samenwerking

IVMV werkt intensief met verschillende zorgaanbieders samen. Op deze pagina leest u met wie, wanneer en hoe deze samenwerking verloopt.

IVMV en samenwerkende huisartsen

Huisartsen in Enschede en omstreken verwijzen patienten naar IVMV voor een behandeling binnen de basis-GGZ of de gespecialiseerde GGZ (S-GGZ). Alleen met uw toestemming houden wij uw huisarts op de hoogte van het verloop van uw behandeling.

Bij aanvang van de behandeling (nadat de intake heeft plaatsgevonden) ontvangt uw huisarts een zogenaamde 'startbrief'. Hierin wordt kort vermeld wat onze bevindingen na intake zijn en wat het behandelplan is. Ook ontvangt uw huisarts een eindbrief na afloop van de behandeling. Hierin wordt het behandelresultaat beschreven, wordt vermeld welke medicatie u bij afloop mogelijk voorgeschreven heeft gekregen en/of wordt advies gegeven voor verder onderzoek of behandeling. Wanneer de behandeling langer duurt dan een jaar, onvangt uw huisarts ook een tussentijdse brief. Zo nodig kunnen wij ook telefonisch contact hebben met uw huisarts.

IVMV en samenwerkende revalidatie- en fysiotherapiepraktijken

Lichamelijke klachten hebben regelmatig ook stemmingsklachten tot gevolg. In onze visie is het belangrijk dat diverse behandelaren onderling contact onderhouden om te komen tot een optimale afstemming over uw behandeling. Daarom werkt IVMV met diverse revalidatie- en fysiotherapeuten samen. Alleen met uw schriftelijke toestemming nemen wij contact met uw behandelaar op.

IVMV en samenwerkende GGZ-praktijken

In geval IVMV of een samenwerkende GGZ-praktijk een wachtlijst heeft, kunnen wij clienten over en weer naar elkaar verwijzen. Bovendien kunnen wij naar elkaar verwijzen voor een specifieke reden, namelijk om optimaal gebruik te maken van elkaars expertise en competenties. Zo kunt u desgewenst van deze samenwerking profiteren.

Wanneer er sprake is van een crisis-situatie kunnen wij besluiten u door te verwijzen naar de crisis-dienst van Mediant. IVMV heeft namelijk zelf geen crisis-dienst en wij zijn alleen binnen kantoortijden geopend. Wanneer u hulp nodig heeft buiten de reguliere kantoortijden, raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts, of de huisartsenpost.

IVMV en samenwerking met Arbodiensten

IVMV voert expertise onderzoeken uit op verwijzing van een bedrijfsarts.

Indien u door uw huisarts naar ons bent verwezen en u bent met ziekteverlof, vervult de bedrijfsarts een belangrijke rol bij uw reintegratie. IVMV vindt het belangrijk contact met uw bedrijfsarts te onderhouden. Dit contact is meestal schriftelijk, middels een brief, waarin het behandelverloop en de prognose kort worden beschreven. Het kan ook gaan om een telefonisch contact. Wij nemen alleen contact op met uw bedrijfsarts, wanneer u schriftelijk akkoord gaat. Dus u bent nergens toe verplicht.

Meer info aanvragen