Autisme

Problemen met sociale contacten en moeilijkheden met onvoorziene veranderingen kunnen een indicatie zijn voor een autismespectrumstoornis.

Wat is een autismespectrumstoornis (ASS)?

Als u een autismespectrumstoornis (ASS) heeft, heeft u moeilijkheden met sociale contacten en communicatie tussen mensen, maar ook met onvoorziene veranderingen of met dingen anders doen dan u gewend bent. Veel van wat u ziet, hoort, voelt en meemaakt wordt op een andere manier verwerkt. ASS is een verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme. We spreken van een autismespectrum omdat de uitingsvormen kunnen verschillen tussen mensen met ASS, maar ook voor dezelfde persoon met ASS anders kunnen zijn in verschillende situaties of levensfasen.

Wat zijn de symptomen van een autismespectrumstoornis?

Er zijn verschillende symptomen die horen bij ASS:

  • moeite met contact leggen met andere mensen
  • beperkingen in communicatie en taalgebruik
  • beperkingen in het verbeeldingsvermogen
  • beperkte belangstelling, interesse en activiteiten
  • moeite met verandering
  • sterk hechten aan gewoontes en vaste rituelen

Wat is de oorzaak van een autismespectrumstoornis?

Er is moeilijk een oorzaak te noemen voor ASS, alhoewel er veel onderzoek naar wordt verricht. Men denkt dat de oorzaak ondermeer zit in een probleem met de informatievoorziening in uw hersenen. Wel weten we dat zowel erfelijkheid als omgevingsfactoren een rol spelen. Problemen met ASS worden vaak duidelijker wanneer er in de omgeving veranderingen zijn en er nieuwe eisen gesteld worden. Een overzichtelijke leefsituatie helpt u met ASS in het dagelijks functioneren. Een autismespectrumstoornis vraagt in meer of mindere mate deskundige begeleiding. Soms kunt u zelf of met hulp leren om zo goed mogelijk met ASS om te gaan en heeft u uiteindelijk geen ondersteuning meer nodig. Met meer begrip van de omgeving en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme naar school, werken, relaties met anderen onderhouden en daardoor zelf invloed hebben op een zin- en betekenisvolle rol in de samenleving.

naar overzichtNaar onze werkwijze