Klachtafhandeling

Wij doen ons best om de zorg die wij verlenen zo goed mogelijk te laten aansluiten aan de wensen en verwachtingen van onze cliënten. Onbedoeld kan het toch voorkomen dat wij mensen teleurstellen in de manier waarop wij ons werk doen. Als dat aan de orde is, horen wij dat graag. Klachten kunnen besproken worden met de betrokken behandelaar of regiebehandelaar. Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat of kunt u de klacht door omstandigheden niet bespreken met de betrokken medewerker of regiebehandelaar, dan kunt u uw klacht versturen naar dr. M. Blokhorst, praktijkhouder IVMV via: info@ivmv.org

IVMV is tevens lid van de Geschillencommissie Zorg Algemeen

Meer info aanvragen