Klachtafhandeling

Wij doen ons best om de zorg die wij verlenen zo goed mogelijk te laten aansluiten aan de wensen en verwachtingen van onze cliënten. Onbedoeld kan het toch voorkomen dat wij mensen teleurstellen in de manier waarop wij ons werk doen. Als dat aan de orde is, horen wij dat graag. Klachten kunnen besproken worden met de betrokken behandelaar of de behandelcoördinator. Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat of kunt u de klacht door omstandigheden niet bespreken met de betrokken medewerker of behandelcoördinator, dan kunt ook terecht bij de klachtenfunctionaris van IVMV via info@ivmv.org, t.n.v. mw. C. Scholten of u kunt uw klacht per post verzenden aan:

IVMV, t.a.v. Mw. C. Scholten, klachtenfunctionaris, Deurningerstraat 320, 7522 CN Enschede

De klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk en ondersteunt het klachtenproces door naar passende oplossingen te zoeken. Hierbij staat het herstel van wederzijds vertrouwen tussen cliënt en de medewerker(s) van IVMV centraal en wordt duidelijkheid geschapen in de wederzijdse verwachtingen, zodat een basis wordt gelegd voor het afronden of continueren van de behandeling.

IVMV is tevens lid van de Geschillencommissie Zorg Algemeen

Meer info aanvragen