Schizofrenie

Regelmatig terugkerende psychoses die lang duren en uw dagelijkse functioneren beperken.

Wat is schizofrenie?

Iedereen is weleens in de war of denkt weleens iets te zien wat er niet is. Maar als u langdurig het contact met de normale werkelijkheid kwijt bent, en last heeft van hallucinaties en wanen of ernstige verwardheid, kan dit wijzen op een psychotische stoornis. Wanen zijn gedachtes over de werkelijkheid waar u misschien heel zeker van bent, terwijl anderen een hele andere werkelijkheid ervaren. Tijdens een hallucinatie ziet of hoort u dingen die er niet zijn. Er is veel discussie over het gebruik van het woord schizofrenie. Er wordt nog regelmatig gedacht dat mensen met schizofrenie meerdere persoonlijkheden hebben. Dat is helemaal onjuist. We gebruiken daarom liever de term ‘psychotische kwetsbaarheid’.

Wat is de symptomen van schizofrenie?

Er is sprake van schizofrenie als u langer dan een half jaar last heeft van psychotische klachten, en u niet meer op uw oude niveau kan functioneren. Dit hoeft nog niet chronisch te zijn of te betekenen dat u ook een nieuwe psychose krijgt, wel bent u er gevoeliger voor. Er zijn veel gradaties zowel in de hoeveelheid symptomen maar ook in de last die u kunt ondervinden. Zo bestaan er ook meerdere subtypen van schizofrenie:

  • paranoïde type (wanen, hallucinaties of achterdochtig)
  • gedesorganiseerde type (verwardheid, chaotisch gedrag)
  • katatone type (wanen, hallucinaties en vreemd bewegen)

Als u dingen ziet, hoort of denkt die er eigenlijk niet zijn, noemen we deze verschijnselen positieve symptomen. U heeft dan iets extra’s. Bij negatieve symptomen ontbreken juist gedragingen of emoties die bij gezonde mensen wel aanwezig zijn. U moet dan denken aan een gebrek aan energie, weinig spreken of een vlakke gezichtsuitdrukking. Vrijwel alle mensen die last hebben van positieve of negatieve symptomen ervaren daarnaast ook cognitieve klachten, denk aan concentratieproblemen of vergeetachtigheid.

Ervaart u naast de klachten die horen bij schizofrenie problemen met uw stemmingen, zoals extreem sombere buien of juist manische buien? Dan zou het kunnen zijn dat er bij u sprake is van een schizo-affectieve stoornis.

Wat is de oorzaak van schizofrenie?

Het ontwikkelen van schizofrenie heeft niets te maken met uw opvoeding. Of een psychose ontstaat, hangt af van uw kwetsbaarheid om het te krijgen (erfelijkheid), van de stress die u ervaart bij een ingrijpende ervaring of drugsgebruik. Er zijn dus zowel biologische (genen), als sociale en psychologische factoren die bepalen of u gevoelig bent voor een psychose en daarmee voor schizofrenie.

naar overzichtNaar onze werkwijze