Organisatie

IVMV is opgericht in 2012 en heeft een sterke groei doorgemaakt in de afgelopen jaren.

De organisatie wordt gekenmerkt door menselijke betrokkenheid in combinatie met een pragmatische instelling. Samen met deskundige partners heeft IVMV veel expertise in huis, maar blijft laagdrempelig. Om de kwaliteit van het zorgaanbod te waarborgen is de organisatie voortdurend in ontwikkeling.

Missie

IVMV wil een bijdrage leveren aan de groei in geestelijke gezondheid in Nederland door het aanbieden van doelmatige, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte behandelingen en diensten voor mensen met diverse psychische klachten, in samenwerking met andere disciplines.

Visie

IVMV ondersteunt de GG/ZZ visie van de Raad voor de Volksgezondheid (RvZ) dat de inspanningen in de zorgsector gericht dienen te zijn op ‘gedrag en gezondheid’ (GG) in plaats van op ‘zorg en ziekte’ (ZZ). De focus van behandeling ligt op de bevordering van mentale groei, veerkracht en gezond gedrag. Dit impliceert onder meer dat cliënten zelf de regie en verantwoordelijkheid (leren durven) nemen voor hun eigen psychische gezondheid. Intensief gebruik van E-mental health technieken sluit aan bij dit doel én maakt het behandelaanbod transparant en efficiënt.

Onze kernwaarden

  • Zorg op Maat: persoonlijke zorg afgestemd op de hulpvraag van de patiënt.
  • Toekomstgericht: onze behandelingen zijn gericht op het bereiken van persoonlijke groei en toename van de gezondheid in de nabije toekomst.
  • Evidence Based behandelingen: basis voor al onze behandelingen zijn de Multi-disciplinaire richtlijnen die zijn ontwikkeld voor diverse diagnosegroepen. Deze richtlijnen zijn op hun beurt gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.
  • Veelzijdige en efficiënte dienstverlening: e-mental health technieken vormen een standaard onderdeel van onze behandelprotocollen. Deze online technieken worden gecombineerd met ‘face-to-face’ gesprekken, zodat sprake is van ‘blended’ behandelingen.
  • Innovatie: wij streven naar voortdurende verbetering van onze behandelresultaten. Daarom verrichtingen wij ROM-metingen, cliënttevredenheidsonderzoek en onderzoek naar de klinische effectiviteit van onze behandelingen.

Meer info aanvragen