Borderline stoornis

Impulsief gedrag en een instabiel zelfbeeld kunnen voor problemen zorgen in de omgang met anderen.

Wat is een borderline persoonlijkheidsstoornis?

Bij een borderline persoonlijkheidsstoornis kunt u sterke stemmingswisselingen ervaren die elkaar snel op kunnen volgen. Zelfdestructief gedrag, gevoelens van innerlijke leegte, intense boosheid die moeilijk te beheersen is en wantrouwend gedrag zijn voorbeelden van gedrag dat typerend is voor borderline. Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben vaak een zeer negatief zelfbeeld en zijn erg bang om verlaten te worden. De klachten horend bij een borderline persoonlijkheidsstoornis kunnen per persoon verschillen.

Wat zijn de symptomen van een borderline persoonlijkheidsstoornis?

Veel voorkomende symptomen bij een borderline persoonlijkheidsstoornis zijn:

  • intense en instabiele relaties (met familie, vrienden, of geliefden) hebben waarin u extreem positieve of extreem negatieve gevoelens kan ervaren over iemand
  • moeite hebben om alleen te zijn en heftige emoties krijgen als u zich verlaten voelt
  • problemen hebben op het gebied van uw identiteit, bijvoorbeeld een wisselend gevoel van eigenwaarde of een instabiel beeld van uzelf hebben
  • impulsief gedrag vertonen, bijvoorbeeld dingen kopen die u zich eigenlijk niet kan veroorloven, roekeloos rijden, seksueel risicovol gedrag of overmatig of riskant middelengebruik
  • zelfbeschadigend gedrag vertonen of het doen van suïcidepogingen, om weg te komen bij een tè pijnlijke emotionele toestand

Wat is de oorzaak van een borderline persoonlijkheidsstoornis?

De oorzaak van een borderline persoonlijkheidsstoornis is niet eenduidig aan te wijzen, vooral omdat elk mens een eigen, individuele achtergrond heeft. Wel weten we dat het gaat om een samenspel van biologisch bepaalde (in aanleg aanwezige) kwetsbaarheden, met psychisch en sociaal bepaalde factoren. Met psychisch en sociaal bepaalde factoren bedoelen we uw opvoeding en de omgeving waarin u bent opgegroeid, bijvoorbeeld een missende naaste in uw jeugd die emotioneel niet beschikbaar was als dat nodig was.

naar overzichtNaar onze werkwijze