Annet Wegdam, coach en kwaliteitsfunctionaris

Tot oktober 2017 was ik directielid op een basisschool en één van mijn taken daar was het aansturen en begeleiden van 35 personeelsleden. Omdat dit onderdeel van mijn werk me bijzonder aansprak, ben ik mij in de afgelopen jaren meer gaan verdiepen in coaching en begeleiding van volwassenen. Vanaf mei 2017 ben ik als coach aan IVMV verbonden en begeleid ik cliënten met vragen zoals:

  • Hoe ga ik beter om met kritiek van b.v. leidinggevenden of collega's?
  • Wat zijn mijn drijfveren en ambitie; waar zit mijn passie; wat wil ik?
  • Hoe krijg ik meer voldoening in mijn werk?
  • Hoe straal ik meer zelfvertrouwen uit en word ik wat assertiever?
  • Hoe creëer ik een betere balans tussen werk en privé?
  • Ik kom regelmatig in conflictsituaties terecht. Hoe kan ik dat voorkomen?
  • Na een periode van ziekte blijkt er voor mij geen werkplek meer te zijn. Wat nu?

Verder houd ik mij binnen IVMV bezig met kwaliteitsverbetering. Wij zijn momenteel bezig met de zogenaamde HKZ certificering, waarbij alle bedrijfsprocessen goed onder de loep worden genomen.

naar overzichtNaar onze werkwijze