Mentaal Duur Belastbaarheids Onderzoek (MDBO)

Een MDBO wordt ingezet bij mensen met een beperkt mentaal uithoudingsvermogen (bij NAH, chronische pijn, chronische vermoeidheid of een burnout)

Wat is het doel ?

Het MDBO brengt in kaart wat de effecten van langdurige mentale of cognitieve inspanning zijn op de arbeidsprestaties. Het onderzoek signaleert wanneer vermoeidheid en pijn toenemen en concentratieverlies optreedt. Op basis hiervan kunnen randvoorwaarden worden geformuleerd ten aanzien van het takenpakket, het werktempo en de werkplek.

Voor wie is het onderzoek bestemd?

Het onderzoek is bestemd voor cliënten met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten ten gevolge van bijvoorbeeld whiplash, (mild) hersenletsel, chronische pijn aan het houding- en bewegingsapparaat, CVS, burn-out of overspannenheid.

Wat houdt het onderzoek in?

Tijdens het MDBO worden aandacht, concentratie en geheugen in samenhang met subjectieve klachten als pijn en vermoeidheid onderzocht. Tijdens het MDBO wordt een ‘normale’ werkdag van zes uur nagebootst. Tests worden verschillende keren op deze dag afgenomen. Door de gegevens van de verschillende meetmomenten met elkaar te vergelijken, wordt een goede indruk verkregen van veranderingen in (cognitieve) prestaties en werkvermogen. De resultaten van het onderzoek worden vergeleken met de resultaten van een normgroep van gezonde personen. Hierbij wordt bovendien rekening gehouden met leeftijd, sekse en opleiding. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een neuropsycholoog.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt inclusief het intakegesprek ongeveer zes uur (alles op 1 dag ). Op basis van de resultaten wordt binnen 4 weken een rapportage opgesteld waarin de vraagstelling van de verwijzer duidelijk wordt beantwoord. De inhoud van het rapport wordt met de cliënt besproken en verstuurd naar de verwijzer met inachtneming van de ethische codes van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP ).

Door wie wordt dit onderzoek aangevraagd?

Uw bedrijfsarts of verzekeringsarts kan dit onderzoek aanvragen bij vragen omtrent arbeidsvermogen c.q. arbeidsgeschiktheid. De meeste werkgevers vergoeden dit onderzoek. Uiteraard kunt u het onderzoek ook zelf aanvragen en betalen.

naar overzichtNaar onze werkwijze