Onze werkwijze

IVMV biedt hulp aan volwassenen vanaf 18 jaar die kampen met psychische klachten of problemen. Onze instelling biedt zorg op maat: individueel of in groepsverband, met één of meerdere behandelaren.

Aanmelding:

De aanmelding kan via deze site (zie de knop Aanmelding) of telefonisch.
Na aanmelding, wordt u gebeld door onze behandelcoördinator of aanstaande behandelaar en wordt een intake gesprek gepland.

Verwijsbrief:

Om voor behandeling in aanmerking te komen hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts. Een verwijzing is niet nodig als het gaat om particuliere (onvergoede) zorg. De verwijzing dient te zijn uitgeschreven vóór het eerste gesprek met de psycholoog.

Intake:

Tijdens het eerste gesprek worden de klachten geïnventariseerd en wordt bepaald of er sprake is van een psychische stoornis en of deze recht geeft op vergoeding door een zorgverzekeraar. De kosten van de behandeling zullen eveneens aan de orde komen. Tijdens een van de vervolg gesprekken zal het behandelplan worden besproken en kan de behandeling starten.

Behandelduur:

De maximale behandelduur hangt sterk af van de aard en ernst van de klachten en de wijze waarop u zelf in het dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat. U kunt binnen de basis-GGZ worden behandeld indien de inschatting is dat de behandeling relatief van korte duur is. Bij complexere problematiek kan de behandeling binnen de specialistische GGZ (S-GGZ) plaatsvinden. IVMV voert zowel behandelingen uit binnen de basis-GGZ als binnen de S-GGZ.

Meer info aanvragen