Onze werkwijze

IVMV biedt hulp aan volwassenen vanaf 18 jaar die kampen met psychische klachten of problemen. Onze instelling biedt zorg op maat: individueel of in groepsverband, met één of meerdere behandelaren.

Welke doelgroep?

IVMV biedt behandelingen voor de volgende (hoofd) diagnose groepen:

  • Angst- en trauma
  • Depressie
  • Somatische symptoom stoornis (chronische pijn, chronische vermoeidheid)
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Welke interventies?

Diverse behandelopties zijn mogelijk. Wilt u een uitgebreid overzicht? Kijk dan elders op deze website onder het kopje 'Diagnostiek en behandeling'.

Aanmelding

De aanmelding kan via deze site (zie de knop Aanmelding) of telefonisch.
Na aanmelding wordt u gebeld door onze office manager of behandelcoördinator. Een intake gesprek wordt gepland nadat wij een verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts hebben ontvangen.

Verwijsbrief

Om voor behandeling in aanmerking te komen hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts. Een verwijzing is niet nodig als het gaat om particuliere (onvergoede) zorg. De verwijzing dient te zijn uitgeschreven vóór het eerste gesprek met de psycholoog. Op de verwijsbrief staat vaak het vermoeden van een diagnose of het advies voor een bepaalde behandeling.

Intake

Tijdens het eerste gesprek, ook wel intake gesprek genoemd, worden alle klachten alsmede uw achtergrond besproken. Het kan zijn dat onze diagnose en/of het behandeladvies afwijkt van de verwijsbrief. Wij vinden het belangrijk om samen met u te begrijpen waar de klachten vandaan komen. Tijdens een van de vervolg gesprekken worden de behandelopties met u besproken. Daarbij vinden wij het belangrijk dat u samen met uw behandelaar beslist voor welke behandeloptie wordt gekozen. Alle voor- en nadelen worden samen met u op een rijtje gezet. Wilt u zich goed voorbereiden op uw eerste gesprek? Bekijk dan alle tips die staan beschreven in het document 'Beslis jij al samen met je hulpverlener'? Dit document kunt u hieronder downloaden. Tijdens de intake fase worden eventuele kosten ook met u besproken.

Behandelopties

Wilt u weten welke diagnostische- en behandelinterventies IVMV aanbiedt? Kijk dan onder het kopje 'Diagnostiek en behandeling'. Alle behandelingen die IVMV uitvoert voldoen aan de landelijke kwaliteitsstandaarden. Wilt u meer lezen over de diverse standaarden? Kijk dan op: www.ggzstandaarden.nl of op www.thuisarts.nl. In overleg met u en op basis van uw klachten en hulpvraag, beslissen wij samen welke behandelinterventie(s) voor u geschikt zijn.

E-health - thuis verder aan de slag

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat u zelf ook actief aan de slag kan en gaat. Daarin ondersteunen wij u graag. Dat doen we met eHealth: apps en modules waarmee u thuis, via internet, aan de slag kan met oefeningen, tips en informatie.

Behandelduur

De maximale behandelduur hangt sterk af van de aard en ernst van de klachten en de wijze waarop u zelf in het dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat. U kunt binnen de basis-GGZ worden behandeld indien er sprake is van matig-ernstige problemen en de inschatting is dat de behandeling relatief van korte duur is. Bij complexere problematiek kan de behandeling binnen de specialistische GGZ (S-GGZ) plaatsvinden. Dan is het mogelijk dat meerdere behandelaren bij uw behandeling worden betrokken. IVMV voert zowel behandelingen uit binnen de basis-GGZ als binnen de S-GGZ. Na de intake wordt bekeken of u binnen de basis-GGZ danwel binnen de S-GGZ wordt behandeld.

Terugvalpreventie

Aan het einde van de behandeling maakt u samen met uw behandelaar een zogenaamd 'terugval preventie plan'. Immers: iedereen heeft ook na een behandeling wel eens tijden dat het niet zo lekker gaat. Daarom is het goed om aan het einde van de behandeling, samen met uw behandelaar, stil te staan wat voor u de eerste signalen zijn van terugval en welke actie u kunt ondernemen. Het terugval preventie plan is een hulpmiddel wat u kunt gebruiken op het moment dat het wat minder met u gaat. Een handleiding voor het maken van een terugval preventie plan vindt u in onderstaand document.

Worden uw naasten ook bij de behandeling betrokken?

Het kan prettig zijn om een naaste te betrekken bij het nemen van beslissingen. Uw naaste weet vaak wat u belangrijk vindt en wat voor u werkt. U mag altijd een naaste bij het gesprek betrekken. Doe dit vooral wanneer u keuzes of afspraken maakt die van invloed zijn op uw naaste. Bijvoorbeeld omdat u bepaalde ondersteuning van uw naaste nodig hebt. Bespreek dit met uw naaste en met uw behandelaar.

Meer info aanvragen