Persoonlijkheids stoornis

Bij een persoonlijkheidsstoornis zijn ingeslepen patronen of "karaktertrekken" problemen gaan veroorzaken.

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Ieder mens heeft een persoonlijkheid; een bepaalde manier van denken, voelen en hoe u omgaat met anderen en met allerlei prikkels in uw leven. Deze manier wordt gevormd en beïnvloed door uw aanleg en temperament. Maar ook door wat u in uw leven meemaakt qua gebeurtenissen en relaties om u heen. Als u merkt dat uw gedrag, emoties en relaties zodanig zijn dat u gedurende langere tijd op allerlei vlakken in uw dagelijks leven vastloopt, of steeds conflicten hebt, dan is er een kans dat er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis. De manier van omgaan met de omgeving is dan niet positief en helpend en fijn, maar leidt steeds weer tot problemen. We kunnen dit ook ingeslepen patronen of “karaktertrekken” noemen, die ooit nuttig waren of dienden als een oplossing bij stress. Maar die manieren van doen zijn niet meer helpend in het hier en nu. Op school, tijdens uw werk of binnen uw gezinsleven veroorzaken deze “karaktertrekken” dan problemen. Misschien uit het zich in ernstige verlegenheid of bent u erg afhankelijk, extreem wantrouwig, of u probeert voortdurend conflicten te vermijden. Of u durft de ander niet te vertrouwen en bent u daardoor teruggetrokken of eenzaam. Of denk aan het juist voortdurend bij een dierbare in de buurt blijven, of de ander controleren, uit angst om verlaten te worden, of niet in een vaste relatie of baan kunnen functioneren.

Een persoonlijkheidsstoornis bepaalt niet uw gehele persoonlijkheid. Er zijn ook mooie kanten aan uw persoonlijkheid. U bent bijvoorbeeld heel sensitief, maar bij stress leidt dit tot wantrouwen of tot stemmingswisselingen. Een persoonlijkheidsstoornis is ook niet voor altijd. Soms veranderen uw “karaktertrekken” naarmate u ouder wordt. Of misschien wel doordat de omstandigheden veranderen, zoals door de komst van een partner waarbij u zich veilig en rustig voelt. Het is normaal dat bij stress bepaalde karaktertrekken en problemen weer de kop op steken; een mens in nood valt dan terug op oude “oplossingen” en gewoonten. Er zijn goede behandelingen voor een persoonlijkheidsstoornis. Een goede behandeling vergroot de kans op snel en blijvend herstel en het opbouwen van veerkracht.

Wat is de oorzaak van een persoonlijkheidsstoornis?

Het is niet precies bekend wat de oorzaak is van een persoonlijkheidsstoornis. Er zijn een aantal biologische en psychologische factoren die vaak een rol spelen. Een voorbeeld van een biologische factor is erfelijkheid. Uw karakter is voor een deel erfelijk bepaald. Psychologische factoren zijn bijvoorbeeld opvoeding en trauma's in de kindertijd. Ingrijpende gebeurtenissen als verwaarlozing, kindermishandeling of seksueel misbruik bevorderen het ontstaan van een persoonlijkheidsstoornis. Verder kan een slecht ontwikkelde identiteit in de kinderjaren leiden tot een persoonlijkheidsstoornis.

naar overzichtNaar onze werkwijze