Corona regels december 2021

Aangescherpte maatregelen

De Rijksoverheid heeft het beleid ter voorkoming van corona aangescherpt. Dat heeft ook
consequenties voor de manier waarop de zorg in de ggz wordt georganiseerd. De Richtlijn
GGZ en corona is daarom aangepast. Een deel van de aanpassingen gaat om het
opnieuw invoeren van 1,5-meter beleid en gebruik van mondkapjes. De richtlijn grijpt
daarvoor terug op eerdere versies van de richtlijn.

Deze richtlijn volgt de regels en voorschriften van de overheid. Dat betekent dat ten aanzien
van de mondkapjes en het houden van de 1,5 meter afstand per 24 november 2021 de
volgende regels gelden:

• De hulpverlener probeert de 1,5 meter regel te handhaven.

• De hulpverlener en de patiënt dragen een mondkapje wanneer de 1,5 meter niet is te
handhaven en het nabije, intensieve, con tact langer duurt dan een kort moment.

Het is aan de hulpverlener om de situatie te beoordelen en op geleide daarvan een besluit
over het gebruik van een mondkapje te nemen.

Groepsbehandelingen

Groepsbehandelingen zijn mogelijk onder de voorwaarde dat er met groepen gewerkt wordt die niet groter zijn dan de ruimte toelaat. Bij beperkte faciliteiten voor het organiseren van groepen, moet een goede afweging gemaakt worden voor welke patiën tengroepen een groepsbehandeling kan worden aangeboden. De coronaregel, minimaal 1,5 meter afstand tussen de in de ruimte aanwezige personen, is hiervoor bepalend.

IVMV verkeert in de gelukkige omstandigheid dat er voldoende grote ruimtes in het pand aanwezig zijn, zodat de 1,5 meter regel kan worden gewaarborgd.

Meer info aanvragen