Psychiatrische Expertise

Een psychiatrische expertise is een psychiatrisch onderzoek waarbij een onafhankelijk psychiater zich een oordeel vormt over de aan-of afwezigheid van een psychiatrisch ziektebeeld.

Psychiatrische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Een psychiatrische expertise geeft helderheid bij complexe verzuim en arbeidsongeschiktheidsdossiers. Het doel is in de regel om vast te stellen of er sprake is van beperkingen die samenhangen met een psychiatrische aandoening of stoornis. Wanneer dat het geval is, wordt onderzocht wat daarvan de consequenties zijn voor het dagelijkse leven. Indicaties zijn onder meer stagnerend herstel of de onderbouwing van een WIA dossier.

Psychiatrische expertise als second opinion

Een psychiatrische expertise kan ook worden ingezet ter beoordeling van een lopende behandeling, bijvoorbeeld om deze te toetsen aan de meest actuele behandelrichtlijnen. Of in bezwaar en beroepsprocedures wanneer een cliënt het niet eens is met de uitkomst van een eerder verrichtte expertise door een andere psychiater of instelling.

naar overzichtNaar onze werkwijze