IVMV

 

  

Behandelmethoden


Bij IVMV onderzoeken we samen met jou waar je vastloopt en hoe we kunnen werken aan verbetering. Het benadrukken van jouw gezonde en sterke kanten en deze verstevigen is hierbij essentieel. Wij baseren onze behandelingen op de bestaande richtlijnen binnen de GGZ zorg en passen methoden toe waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze effectief zijn..

DIAGNOSTIEK
Diagnostiek, ook bekend als psychologisch onderzoek, heeft als doel meer helderheid te verkrijgen. Daarbij maken we gebruik van wetenschappelijk goed onderbouwde testen, om tot een objectief oordeel te komen. Binnen een behandeling is diagnostiek vaak van belang om meer inzicht te krijgen in de problematiek, maar ook om op een onbevooroordeelde manier de behaalde vooruitgang vast te stellen. Bij IVMV zijn er verschillende mogelijkheden om diagnostiek uit te voeren, hierbij kan gedacht worden aan capaciteitenonderzoek, onderzoek naar de persoonlijkheid, het vaststellen van ervaren klachten en neuropsychologisch onderzoek. Wanneer de diagnostiek onderdeel uitmaakt van uw behandeling, wordt deze vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien de diagnostiek plaatsvindt in het kader van indicatiestelling of expertises ten behoeve van letselschadetrajecten of re-integratie trajecten, vergoedt uw zorgverzekeraar dit niet.

BEHANDELING
Wij vinden het belangrijk om ‘zorg op maat’ te leveren, want ieder mens is uniek. Naast psychologen kunnen zo nodig ook psychiaters, psychomotore therapeuten of fysiotherapeuten worden ingezet. Dit betekent dat de behandeling door één behandelaar kan worden uitgevoerd (mono-disciplinair), maar indien nodig kunnen we ook andere behandelaren bij de behandeling betrekken (multi-disciplinair). Ook kan de behandeling individueel of in groepsverband plaatsvinden. Op basis van jouw voorkeuren en onze expertise wordt een behandelplan opgesteld. Hieronder zie je een overzicht van behandelmethoden die wij binnen onze instelling bieden..

Cognitieve gedragstherapie
Bij cognitieve gedragstherapie speelt denken en doen centraal. Ons denken heeft erg veel invloed op hoe we ons voelen. In behandeling wordt gekeken naar de gedachten die spelen en hoe die ons stemming beïnvloeden. Daarnaast wordt gekeken of deze manier van denken het probleem in stand houdt en of er wellicht ook alternatieven zijn. Ook het gedrag wordt in kaart gebracht, hoe we reageren onder bepaalde omstandigheden. Het ‘doen’ in behandeling volgt wanneer je er aan gaat werken nieuw gedrag te oefenen in omstandigheden die eerder tot problemen konden leiden. (zie voor meer informatie: www.vgct.nl)

EMDR
EMDR is een bewezen effectieve behandeling bij traumaverwerking. Er is sprake van een trauma wanneer een bepaalde gebeurtenis iemand in het dagelijks leven nog hindert. Een beeld kan zich bijvoorbeeld aan iemand opdringen waarbij sprake kan zijn van herbeleving, nachtmerries en angsten. Door de behandeling wordt de verwerking van het trauma versneld. Op deze manier wordt de emotionele lading van een trauma verminderd, zodat het behandelde beeld iemand minder hindert in het dagelijks leven. (voor meer informatie ga naar www.emdr.nl)

E-mental health
Het is van cruciaal belang dat je zelf actief aan de slag gaat met je therapie. Alleen dan kun je immers vooruitgang boeken. Inmiddels zijn er diverse online behandelingen beschikbaar die je vanuit je eigen huis kunt volgen, ter ondersteuning van de face-to-face behandeling met een van onze behandelaren. Je krijgt de beschikking over voor jou relevante informatie, oefeningen en opdrachten. Gebleken is dat een dergelijke ‘blended behandeling’, dus de combinatie van gesprekken en een online programma, zeer effectief is. IVMV stimuleert deze gecombineerde manier van werken.

 


Acceptance & Commitment Therapie (ACT)
In ACT wordt mensen geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die moeilijker te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. In de laatste jaren is uit empirisch onderzoek gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen.

Mindfulness
Vaak malen bepaalde gedachten door in ons hoofd zonder dat al het denken tot een oplossing lijkt te leiden. Het omgekeerde gebeurt juist regelmatig, door over bepaalde problemen te piekeren neemt onze stress toe. Tijdens een mindfulness training wordt aandacht besteed aan acceptatie en het richten van de aandacht op het ‘hier en nu’. Op die manier wordt geleerd meer ‘uit je hoofd’ te komen en het piekeren los te laten (zie ook de site: www.mbcttrainingen.nl). Mindfulness wordt door jouw zorgverzekeraar alleen vergoed bij recidiverende depressies. In alle andere gevallen dien je de kosten van de training zelf te betalen.

PMT
PMT staat voor psychomotorische therapie. PMT wordt vaak naast gesprekstherapie gegeven. Bij PMT werk je door middel van lichamelijke beweging aan jezelf, omdat praten niet altijd genoeg is.. De problemen waar we tegenaan lopen worden in ons handelen vaak duidelijk. De oefeningen bij PMT zijn erop gericht om beter te herkennen waar we tegenaan lopen, maar daarnaast ook om er aan te werken. Door in een oefensituatie met je therapeut aan moeilijke situaties te werken leer je nieuw gedrag. Vervolgens wordt gekeken hoe je dit nieuwe, gezonde gedrag kunt overzetten naar het dagelijks leven. PMT wordt meestal individueel gegeven, maar is ook mogelijk in groepen.

Hypnotherapie
Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van ‘trance’ vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere evidence based therapievormen. Dat wil zeggen dat de werking daarvan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek. In deze therapie leer je op een andere manier dan je gewend bent naar jezelf te luisteren. Daardoor kom je dichter bij jouw onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor kun je nieuwe inzichten krijgen en deze op jouw eigen manier toepassen in jouw dagelijkse leven en zo jouw doelen verwezenlijken. (zie voor meer informatie: www.hypnotherapie.nl)

Werkgerelateerde prolblemen en re-integratie
Wanneer je problemen werkgerelateerd zijn, wordt dit niet vergoed door jouw zorgverzekeraar. Eventueel kunnen wij een offerte uitbrengen en betaal je de kosten zelf of worden deze vergoed door jouw werkgever. IVMV werkt samen met enkele re-integratiebedrijven.


© 2014 IVMV Hoofdlocatie:

Geessinkbrink 7
7544 CW Enschede
info@ivmv.org

 

Andere locaties:

  • Geessinkbrink 7, 7544 CW
  • Prinsestraat 22c, 7513 AL
  • Ripperdastraat 5, 7511 JP